Johdinautot

1. Yleistä

Johdinautot (johdinlinja-autot) ovat linja-autoja, jotka kulkevat reitin yläpuolelle ripustetuista ilmajohdoista saatavalla sähkövirralla. Toinen johdin toimii plusnapana ja toinen miinusnapana. Akkukäyttöisiä sähköbusseja ei yleensä kutsuta johdinautoiksi, vaikka niiden katolla voi olla virroitin ajoneuvon akkujen lataamista varten.

Johdinautot yleistyivät Euroopassa varsinkin 1940-luvulla polttoainepulan vaivatessa toisen maailmansodan koettelemaa maailmaa. Johdinautojärjestelmiä perustettiin Isoon Britanniaan ja USA:han myös korvaamaan raitioteitä jo 1920-30-luvuilla. Polttomoottorilinja-autojen kehittyessä voimakkaasti 1960- ja 1970-luvuilla johdinautot syrjäytyivät lähinnä lännessä (Länsi-Eurooppa, USA). Vaikka johdinautojärjestelmiä poistettiin aikanaan hyvinkin kovalla kädellä, niitä on edelleen toiminnassa lähes kaikissa maanosissa, yhteensä 312 paikkakunnalla.

Johdinautot ovat yleisiä joissakin Keski-Euroopan maissa, kuten Sveitsissä, Itävallassa, Ranskassa ja Italiassa. Johdinautoja on erityisen paljon Venäjällä ja entisen Neuvostoliiton alueella, samoin useissa entisissä sosialistisissa maissa Euroopan itäosissa. Osa niistä järjestelmistä on perustettu länsimaisiin järjestelmiin verrattuna huomattavan myöhään, esimerkiksi 1970-, 80- tai 90-luvuilla.

2. Johdinautojen ominaisuuksista

Sähkökäytön ansiosta johdinautot ovat lähipäästöttömiä ja niiden melutaso on sangen alhainen. Sähkökäyttö tekee niiden kiihdytyksen tasaiseksi ilman vaihtamisportaita. Sähkökäytöstä johtuen ajoneuvot ovat myös energiatehokkaita ja huollon tarve on vähäinen. Johdinautoilla liikennöinti on edullista, ja juuri sen takia järjestelmiä on yhä käytössä lukuisilla paikkakunnilla ja järjestelmiä laajennetaan edelleen. Johdinautoliikennöitsijät panostavat myös voimakkaasti uuteen kalustoon. Nykyään johdinautoja suositaan myös niiden ympäristöystävällisyyden takia. Osa uusimmista johdinautojärjestelmistä on perustettu ekologisin perustein. Sähkökäyttöinen liikenne ei ole myöskään riippuvainen öljypohjaisista polttoaineista. Sähkömoottorin hyvien vääntöominaisuuksien ansiosta johdinautot ovat erityisen käyttökelpoisia liikennevälineitä varsinkin mäkisillä reiteillä.

Johdinautoliikenteen kielteisiin ominaisuuksiin kuuluvat korkeat investointi- ja pääomakustannukset. Kokemusten mukaan johdinautolinjoiksi ovat taloudellisesti perusteltuja vain kaikista kuormitetuimmat bussilinjat. Johdinautot edellyttävät ilmajohtoja vaihteineen, sekä syöttöasemia. Investointikustannukset ovat kuitenkin pieni osa raideliikenteen investointikustannuksita, toisaalta taas raideliikenne mahdollistaa merkittävästi suuremman kuljetuskapasiteetin. Kun johdinautoilla ajetaan paljon, niillä operointi tulee taloudellisesti järkeväksi korkeista investointi- ja pääomakustannuksista huolimatta. Kevyemmin kuormitettujen bussilinjojen sähköistäminen järjestynee tulevaisuudessa edullisemmin akkukäyttöisillä sähköbusseilla, joilla liikennöinti ei edellytä laajaa ajojohtoverkostoa.

Sveitsi2010-0607 302_tr (112K) Tallinna2010-08 092_tr (99K)

Vas. Hess-merkkinen niveljohdinauto Sveitsin St. Gallenissa. Oik. Solaris Trollino 18 Tallinnassa. Kuvat J. Nordlund 2010.

3. Johdinautot nykyään

Tämän päivän johdinautot poikkeavat melkoisesti "vanhanajan trollikoista". Johdinautojen energiatehokkuus on parantunut. Nykyisillä trolleybusseilla voi yleensä liikennöidä lyhyitä matkoja ilman ajojohtimiakin. Tämän mahdollistaa joko ajoneuvoon sijoitettu nk. apudiesel tai iso akusto. Myös johdinautojen koko on kasvanut, niinpä varsinkin länsieurooppalaisista johdinautoista valtaosa on nivelrakenteisia ajoneuvoja. Varsinkin Sveitsissä on käytössä myös kaksoisniveljohdinautoja. Sen sijaan itäisien järjestelmien kalustoon kuuluu edelleenkin paljon kaksiakselisia trolleybusseja.

Muiden kaupunkilinja-autojen tapaan johdinautotkin ovat olleet 1990-luvulta alkaen pääsääntöisesti matalalattiaisia. Koska johdinautojen käyttöikä on varsin pitkä - usein luokkaa 20 - 25 vuotta - vanhoja korkealattiaisia johdinautoja näkee edelleen varsin runsaasti niin läntisissä kuin itäisissä järjestelmissä.

4. Johdinautot Pohjoismaissa

Suomi

Suomessa johdinautoja on ollut vain kahdessa kaupungissa: Helsingissä ja Tampereella. Liikenne alkoi ensin Tampereella, 8.12.1948. Helsingissä trolleybussiliikenne alkoi heti seuraavan vuoden puolella, 5.2.1949. Kun Helsingissä johdinautoja kulki vain yhdellä linjalla, Tampereelle muodostettiin kokonainen linjaverkosto.

Helsingin ainoa johdinautolinja oli linja 14, joka kulki Eirasta ensin Naistenklinikalle, myöhemmin Tukholmankadulle saakka. Linjaa pidennettiin sen jälkeen vielä Eirassa Laivurinkadun eteläpäähän saakka. Vuosina 1960 - 1973 osa ruuhkavuoroista ajettiin tunnuksella 14A lyhennettyä reittiä Viiskulma - Tukholmankatu. Johdinautoliikenne korvattiin dieselbusseilla 14.6.1974.

Vuoden 1974 lakkautus ei ollut poliitikkojen mieleen. Valtuusto vaati, että liikennelaitos hankkii uutta kalustoa vanhan tilalle. Liikennelaitos käytti rahat kuitenkin dieselkaluston hankintaan eikä johdinautoja näkynyt enää kaupunkikuvassa. Vuonna 1979 liikennelaitokselle tuli viimein uusi kotimainen Sisu / Wiima / Strömberg -koejohdinauto. Sillä liikennöitiin muutaman vuoden ajan linjan 14 yhtä vuoroa, toisinaan varsin satunnaisestikin. Kun linja 14 siirrettiin ajamaan Meilahdessa klinikoiden piha-alueelle, johdinauton ajolankoja ei siirretty kuitenkaan uudelle osuudelle, vaan SWS-johdinauto jatkoi liikennöintiä vanhalla reitillä, joka sai tunnuksen 14A. Koejohdinauto liikkui kaupallisessa ajossa linjalla 14A viimeisen kerran 22.2.1985. Saman vuoden syksyllä Helsinki päätti olla jatkamatta johdinautoliikennettä. SWS-johdinauto laitettiin varastoon ja linjan 14 loppuunkuluneet ajojohdot purettiin vaiheittain keväästä 1986 alkaen. Keväällä 2009 Helsinki päätti teettää johdinautoliikenteen uudelleenkäynnistämisestä hankesuunnitelmatasoisen selvityksen. Selvitys valmistui vuoden 2011 huhtikuussa.

Tampereen johdinautolinjaston vaiheet olivat Helsinkiä monipuolisemmat. 8.12.1948 alkoi liikennöinti linjalla 1, Härmälä - Koskipuisto. Muita, myöhempiä johdinautolinjoja olivat linja 2, 3 ja 11. Ne palvelivat Tammelaa (sittemmin Lappia), Kauppia, Hyhkyä ja Muotialaa. Pyynikintorille rakennettiin tärkeä johdinautojen kääntöpaikka. Myöhemmin liikennöinti Hyhkyn päässä lakkasi, mutta uusi johdinautolinja (25) perustettiin Sammonkadulle. Kaluston vanhennuttua johdinautoliikenne Tampereella lakkautettiin 15.5.1976.

Ruotsi

Ruotsissa oli trolleybussiliikennettä (ruots. trådbuss) aikoinaan sekä Tukholmassa että Göteborgissa. Kummassakin liikennemuoto väistyi vuonna 1964.

Edellisiiin verrattuna huomattavasti myöhemmin - vuonna 2003 - Landskronaan perustettiin lyhyt yhden linjan järjestelmä kaupungin keskustan ja uuden rautatieaseman välille. Linjaa liikennöitiin ensimmäisinä vuosina kolmella johdinautolla, ja myöhemmin hankittiin neljäs johdinbussi ruuhkavuoroa varten. Landskronan johdinautojärjestelmä on tällä hetkellä lajissaan ainoa Ruotsissa.

Norja ja Tanska

Norjassa johdinautoja (trolleybuss) on ollut kaikkiaan neljällä paikkakunnalla: Bergen (yksi linja edelleen käytössä), Drammen, Oslo ja Stavanger. Bergenin ainoalla johdinautolinjalla liikennöidään myös polttomoottoribusseilla sekä duobusseilla. Drammenin johdinautohistoria alkaa jo vuodesta 1909. Järjestelmän erikoisuus oli mm. siinä, että ajolangat oli sijoitettu varsin lähelle toisiaan ja virroitintakoja oli vain yksi per ajoneuvo. Tangon päässä oli tietenkin sekä plus- että miinusnapa.

Tanskassa johdinautoja on ollut Kööpenhaminassa ja Odensessa. Kööpenhaminassa oli johdinautoja uudelleen vielä vuosina 1993 - 98.

Eurooppalaisia johdinautojärjestelmiä

Eurooppalaisia johdinautomalleja

Kysymyksiä ja vastauksia

Trollikan paluu Helsinkiin?

Linkkejä johdinautokuvastoihin

Kuvagalleria JNo-foto

Liikennesivujen pääsivu