Helsingin hankesuunnitelmatasoinen johdinautoselvitys

Helsingin seudun liikenne (HSL) ja Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV) teettivät WSP Finlandilla hankesuunnitelmatasoisen jatkoselvityksen johdinautoliikenteen käynnistämisestä Helsingissä. Selvitys valmistui vuoden 2011 huhtikuussa. 3.10.2011 kaupunginhallitus kuitenkin päätti, että tässä vaiheessa johdinautojen suhteen ei ole perusteltua edetä nykyistä selvitystä pidemmälle. Ensisijaisin perustelu oli kaupungin heikko taloudellinen tilanne. Kaupunkisuunnittelu oli toivonut omassa lausunnossaan ensin selvyyttä tulevaisuuden linjastoratkaisuista, ennenkuin lähdetään rakentamaan kalliita ajojohtoja nykyisille reiteille. Johdinautojen ja muiden sähköbussien teknisiä ratkaisuja halutaan seurattavan edelleen, jotta ei hankittaisi vanhentuneita ratkaisuja.

Selvityksessä oli esitetty, että johdinautoliikenne voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2016. Johdinautoliikennettä oli kaavailtu ensi sijaisesti kantakaupungin alueelle eli karkeasti ottaen Hakamäentien ja Koskelantien eteläpuoliselle alueelle. Johdinautoilla olisi ollut tarkoitus korvata diesel- ja maakaasukäyttöisiä linja-autoja.

Tärkein motiivi johdinautojen käyttöönotolle olivat ympäristösyyt. Johdinautot ovat lähipäästöttömiä ja sangen pienimeluisia. Johdinautoja perustellaan myös hyvällä energiatehokkuudella. Toisaalta johdinautojen tiedetään olevan investointi- ja pääomakustannuksiltaan kalliimpia kuin dieselbussit. Hintaerot tasoittuvat kuitenkin johdinautojen pitkän käyttöiän ja erinomaisen energiatehokkuuden ansiosta.

120609 008_tr (77K) 080510 013_tr (100K)

Helsingin viimeinen johdinauto on seissyt jouten jo 25 vuotta. Toukokuussa 2010 Helsinki kokeili Hessin kaksinivelistä hybridiä, jossa on samaa tekniikkaa kuin valmistajan johdinautoissakin. Kuvat JNo 2009 - 2010.

Trollikan paluu Helsinkiin?

Pääsivulle