Palaavatko trollikat Helsinkiin?

Johdinautojen paluu Helsinkiin edellyttää positiivista tahtotilaa. Vaikka kuinka tiedettäisiin trolleybussien olevan saasteettomia ja vähämeluisia, tarvittavan tahtotilan mahdollisesti puuttuessa myönteistä päätöstä liikenteen uudelleenkäynnistämikseksi ei saataisi.

Johdinautojen käyttöönoton jatkoselvitys valmistui huhtikuussa 2011. Selvityksen numeroiden valossa johdinautojen käyttöönotto olisi kannattavaa. Tästä huolimatta Helsingin kaupungin virastojen lauta- ja johtokuntien lausunnot olivat hyvin kriittisiä. Tosiasiahan on se, että Helsingin bussilinjastoa tullaan uudistamaan tulevina vuosina huomattavasti korvaamalla osa nykylinjoista nk. runko- tai jokerilinjoilla sekä raideliikenteellä (esimerkiksi PISARA-rata). Lakkautettavien linjojen sähköistämistä ei voida pitää järkevänä toimenpiteenä. Johdinautojen suhteen ei liene perusteltua edetä toistaiseksi nykyistä selvitystä pidemmälle.

Johdinautot aikanaan - tulevilla runkolinjoilla - mahdollistaisivat lähipäästöttömän pintaliikenteen ulottamisen kohtuullisin kustannuksin useille sellaisille alueille, joissa nyt ajetaan polttomoottoribussein. Lisäksi johdinautolinjan perustamiskustannukset ovat noin viidenneksen raitiolinjan perustamiskustannuksista. Edelleen tiedetään, että vaihtoehtoisia energialähteitä käyttävät polttomoottorilinja-autot ovat sekä hankinta- että ajokustannuksiltaan dieseleitä kalliimpia. On lisäksi tiedossa, että akkukäyttöiset sähköbussit eivät sovellu pitkille eivätkä kuormitetuille linjoille.

Johdinautoille ei runkobussisektorilla ole tällä hetkellä eikä lähitulevaisuudessa olemassa sellaista hinnaltaan kilpailukykyistä vaihtoehtoa, joka tarjoaisi samat ympäristöominaisuudet. Hybridibussit toki olisivat perinteisiä dieselautoja ekologisempia, mutta niilläkin on edelleen lähipäästöt ja niiden melutaso nousee lähelle perinteisiä busseja. Hybridibussit ovat kuitenkin kalliimpia kuin tavalliset bussit ja niiden energiavarastojen ja muun tekniikan massa syö kapasiteettia matkustajilta. Linja-autojen tehtävä on kuitenkin kuljettaa matkustajia - ei toimia energiavarastona tai voimalaitoksena. Hybridikalustoa voi lisäksi hankkia sellaisille linjoille, joita ei ole taloudellisesti perusteltua muuttaa johdinautolinjoiksi, joskin jo lähitulevaisuudessa siihen käyttöön tultaneen hankkimaan akkukäyttöisiä sähköbusseja.

Paluu Johdinautot-pääsivulle

Helsingin johdinautoselvitys

Paluu Liikennesivujen pääsivulle

Kuvagalleria JNo-foto