Åbo stads trafikverk 141.

Åbo stads trafikverk 141, det enda 4-axliga släpet i Åbo. Vagnen gick alltid med VTS-vagn ÅST 48. Foto av Anders Rehnström.

Åter till sidan "spårvagnar i Åbo"