WL 8

TEG-976, Scania L94UB 4x2 / Kiitokori CityStar år 2003. Westendin Linja Oy 8, Esbo. Foto av J. Nordlund 2005-09-04, Helsingfors

Kiitokori CityStar

Westendin Linja Oy 8. JNo-foto 2005-09-04.

Åter till Scania L113 / L94