VR Sm3, Pendolino S220 i Helsingfors. Foto av J. Nordlund 1999-04-10.

T.v.: Dubbla Sm3-tåg på provkörning vid Helsingfors centralstation. T.h.: Det andra Pendolinotåget på väg mot Åbo.

Foto av J. Nordlund 2001-07-09.

Tillbaka