Ett ASEA-tåg vid Salutorget i Helsingfors.

Helsingfors stads trafikverk 181 med ett 2-axligt släp vid Salutorget på linje 10S. Foto av Anders Rehnström.

Åter till sidan "Helsingforsvagnar"