HKL, sarja 100, 1979 - 1984

Helsinkiläinen metrojuna sarjaa M100 osuudella Siilitie - Itäkeskus. Foto JNo 1997-07-25.

HKL, sarja 100. Suurin mahdollinen junapituus linjaliikenteessä kolme vaunuparia

Kuusivaunuinen M100-sarjan juna välillä Vuosaari - Rastila. Foto J. Nordlund 2001-07-14.

Takaisin