Helsingfors metrotåg av serie M100 mellan Igelkottsvägen och Östra Centrum.

Foto av JNo 1997-07-25.

Ett metrotåg med sex vagnar på sträckan Nordsjö - Rastböle. Foto av J. Nordlund 2001-07-14.

Tillbaka