HST (HKL) Karia/Strömberg av serie 187 - 202.

Karia/Strömberg år 1946-47, HST 187 - 202, på Tavastvägen. Foto av Anders Rehnström.

Åter till sidan "Helsingfors spårvagnar"