HST 209, Volvo 8500LE CNG 6x2

FFJ-784, Volvo B10BLE CNG 6x2/Säffle naturgasbuss i Helsingfors. HST-Busstrafik 209, Helsingfors. Foto av J. Nordlund 2002-04-26

Åter till sidan "B10B-bilder"