Volvo B7RLE

CFZ-991, Volvo B7RLE/Volvo 204L år 2003. Connex Finland Oy 227. Foto av J. Nordlund 2004-10-11, Helsingfors

Åter till sidan B7L/B7RLE -bilder