ASEA-släp + Karia-motorvagn på Broholmsgatan.

Spårvagnståg med Karia-motorvagn år 1950-51 och ASEA-släp år 1928-30 på Broholmen. Foto av Anders Rehnström.

Åter till sidan "Helsingfors spårvagnar"